ANASAYFA HTML CSS & CSS3 JavaScript ASP.NET

HTML Nedir?

HTML (Hyper Text Markup Language) WEB sayfalarının hazırlanmasında kullanılan bir işaretleme dilidir. Web sayfaları bir görüntüden ibaret değildir. Arka plânda birtakım kodlar bulunmaktadır. HTML kodları da bir web sayfasını oluşturan kodların temelidir.

HTML kodlarını kullanarak bir web sayfasını oluşturacak metinleri veya verileri biçimlendirip düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodlar bir web sayfasının temellini oluşturur.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>


- <! DOCTYPE html> bildirimi, bu belgeyi HTML5 olarak tanımlar.
- <Html> öğesi bir HTML sayfasının kök öğesidir.
- <Head> öğesi, belge hakkındaki meta bilgileri içerir.
- <Title> öğesi, belge için bir başlık belirtir.
- <Body> öğesi görünür sayfa içeriğini içerir.
- <H1> öğesi büyük bir başlık tanımlamaktadır.
- <P> öğesi bir paragraf tanımlar.

Kısaca her bir HTML etiketinin (tag) bir görevi vardır. Web sayfasının düzeni bu etiketler ile oluşturulur. HTML etiketi < > simgeleri arasında yer alır. Açılan etiketler </ > simgesi ile kapatılır. Bazı etiketleri kapatmaya gerek yoktur. Kapatılmayan etiketlere ilerleyen derslerde yer verilecektir.

<etiket> İçerik etiketler arasında yer alır. </etiket>

HTML etiketleri ile web sayfası oloşturulurken her hangi bir text editörü kullanılabilinir (Notepad++). Oluş turduğumuz sayfaları kaydederken uzantısı html olarak kaydedilmelidir. Örneğin deneme.html gibi.


Kaynak:www.w3schools.com, MEGEB.

Tarih:05-11-2017 Yazar:Bilecik Bilişim
Anasayfa

SıraDosya Adı Yükleyen Yükleme Tarihi İndir
Bu yazı ile ilgili yüklü dosya bulunmamaktadır.