ANASAYFA HTML CSS & CSS3 JavaScript ASP.NET

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi

Açık kaynak yazılım (open-source software) veya açık kaynak kodlu yazılım, kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır.

Temel Kavramlar

Donanım (Hardware):

Bir bilgisayarın veya başka bir benzer sistemin fiziksel, dokunulabilir, gerçek parçaları (ses kartınız, işlemciniz, disk sürücüleriniz, monitörünüz, yazıcınız gibi).

Yazılım (Software):

Donanımlar üzerinde elektronik olarak saklanabilen bilgisayar programları ya da verilerin tümüne verilen isim (işletim sisteminiz, mp3 dosyalarınız, mp3 çalıcı programınız, metin belgeleriniz gibi).

İşletim Sistemi:

İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.

Kaynak Kod (Source Code):

Bir programın, herhangi bir programlama dili ile yazılmış, insana yakın orjinal formu. Programlar, kaynak kodların çeşitli derleyicilerden geçirilerek bilgisayarın anlayabileceği bir forma dönüştürülmüş halleridir.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım:

Açık kaynak yazılım (open-source software) veya açık kaynak kodlu yazılım, kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır.

GNU Genel Kamu Lisansı (GPL):

Lisans anlaşması nesnenin kullanımı, geliştirilmesi, yeniden yapılandırılması, değiştirilmesi, alıntısının yapılabilmesi gibi hususları belirleyen düzenlemeler içerir. Böylece üreticinin izni olmadan çoğaltılamaz, değişiklik yapılamaz. Ancak açık kaynak kodlu (Özgür Yazılım 'Free Software') yazılımda istediğimiz gibi kopyalama yapabilir, yeniden dağıtabilir, hatta yeniden düzenleyebiliriz.

Linux Nedir?

Linux, serbestçe dağıtılabilen, çok görevli, çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi türevidir. Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve kişisel bilgisayarlar (PC) olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan bir işletim sistemidir.

Linux, genel kamu lisanslı açık kaynak bir işletim sistemidir.

Yazılımcılar Linux işletim sisteminin çekirdeğini (kernel) kullanarak , Linux çekirdeğine sahip bir çok işletim sistemi oluşturmuşlardır. En popüler Linux dağıtımları başlıca şunlardır:

Debian, Ubuntu, Linux Mint, openSUSE, Fedora, Red Hat Linux, Raspbian, Pardus (Yerli İşletim Sistemimiz)

 

Dosya Sistemi

Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak için kullandığı yapı ve yönteme dosya sistemi (filesystem) denir.

Linux işletim sistemi ile birlikte kullanıma giren bu dosya sistemi extended filesystem (uzatılmış dosya sistemi) ya da kısaca ext olarak adlandırılır. Günümüzde Linux dağıtımları ext4 dosya sistemini kullanmaktadır.

Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi:

Dosya sistemi hiyerarşisi, işletim sisteminin bir disk veya bölüm üzerindeki dosyaları takip edebilmesi için oluşturulmuş yöntem ve veri yapıları bütünüdür. Linux'da, Unix'de olduğu gibi "Tekil Hiyerarşik Klasör Yapısı"nı benimsemiştir. Her şey “ / “ simgesiyle ifade edilen kök dizinden başlayarak dallanıp budaklanır. Kök dizin altındaki dizinler, Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi denilen bir standart ile belirlenmiş klasörlerdir.

 

/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.

/boot : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.

/home  : Kullanıcıların dosyalarının ver aldığı ev dizinidir.

/dev  : Donanım dosyaları vardır.

/etc  : Sistem ayarlarını barındırır.

/lib  : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.

/media : Bazı depolama ortamları için bağlanma noktasıdır.

/mnt  : Bazı depolama ortamları için bağlanma noktasıdır.

/opt  : Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir.

/sbin : Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.

/srv  : Sistemin sunduğu hizmetlerle alakalıdır.

/tmp  : Geçici dosyaları tutmak içindir.

/usr  : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.

/var  : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.

 

Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları

Hesap Makinesi: Pardus ile birlikte gelen KCalc gelişmiş bir hesap makinesi uygulamasıdır.

OpenOffice.org Writer: Kelime İşlemci Editörü Bir kelime işlemci editöründe bulunması gereken tüm işlevlere sahip olan Writer’da oluşturulan dosyalar .odt uzantılı olacaktır.

OpenOffice.org Calc: Elektronik tablolama yazılımı ile gelişmiş fonksiyonlara ulaşabilir, verileri kolayca düzenlenebilir.

OpenOffice.org Impress: Sunum hazırlamak için Impress yazılımı kullanılır.

Pardus’ta Komutlarla Çalışmak

Konsol: Terminal ya da uç birim olarak da isimlendirilen konsol, sistem üzerinde çeşitli komutlar vererek işlemler yapmanızı sağlayan, çıktılarını size sunan bir ara birimdir.

Dosya Nedir?

Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya adı verilir. Dosya içerisindeki bilgi; resim, yazı, çizim, ses gibi her şey olabilir.

Dosya Uzantısı : Dosyanın türünü, hangi yazılım tarafından oluşturulduğunu ve açılabileceğini gösteren kısımdır. (Linux işletim sisteminde dosyaların uzantısı olmak zorunda değildir.)

Klasör (Dizin) Nedir?

Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör (dizin) denir. Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine benzetebiliriz.

Niçin Klasör Kullanırız?

Nasıl ki alışveriş merkezlerinde binlerce ürün içerisinden almak istediğimizi reyonlar sayesinde kolayca bulabiliyorsak klasörler de dosyalarımızı gruplamamızı ve dilediğimizde kolayca ulaşmamızı sağlar.

 

Temel Dosya ve Dizin İşlem Komutları:

Yeni dosya oluşturma: Yeni bir dosya yaratmanın en basit yolu touch komutunu kullanmaktır.

Yeni dizin oluşturma: Linux’da dizin oluşturmak için make directory yani mkdir komutu kullanılır.

Dosya ve dizin silme: Bir dosyayı silmek için rm (remove) komutu kullanılır. Dizin silmek için rm komutu ile –r parametresi kullanılır.

Dosya dizin kopyalama: Dosya kopyalama işlemi için cp (copy) komutu kullanılır. Dizin kopyalama işlemi için cp komutuna –r parametresi kullanılır.

Dosya dizin yerini değiştirmek: Dosya yada dizinin yerini değiştirmek için mv (move) komutu kullanılır. Aynı komut dosya dizin adını değiştirmek için de kullanılır.

Dosya ve dizin erişim yetkileri: Erişim yetkileri chmod (change mode) komutu ile değiştirilir.

Tarih:24-12-2017 Yazar:Bilecik Bilişim
Anasayfa

SıraDosya Adı Yükleyen Yükleme Tarihi İndir
1 Linux_Konu_Anlatimi_PDF Bilecik Bilişim24-12-2017 09:18:45
Bilişim

1. Dönem 2. Sınav için gerekli konu anlatımı burada yer almaktadır.
24-12-2017 09:22:24